Welkom op Artdecoplus.nl

Artdecoplus.nl is gespecialiseerd in door ons verzamelde produkten uit met name de Artdecoperiode: gebruiks- en sierglas, bakelieten voorwerpen, sieraden en allerlei oude schrijfwaren. Gaandeweg kregen we ook belangstelling voor de na-oorlogse periode. Vooral op het gebied van sieraden bestrijkt het aanbod vrijwel een aaneengesloten periode vanaf 1930 tot nu.

Interesse? Ga daarvoor naar de contactpagina.

Veel van wat er op de website staat is te koop. Waar dat niet het geval is vonden wij het de moeite waard om te tonen. Een aantal onderdelen van de site zijn nog under construction. In de wetenschap dat een site nooit af is, hebben we desondanks besloten de site de lucht in te laten gaan. Commentaren en reacties zijn welkom. Ga daarvoor ook naar de contactpagina en gebruik het contactformulier.

Veel plezier op de site!