Bakeliet

Leo Baekeland is de uitvinder van bakeliet. Van eenvoudige komaf werd hij door zijn moeder ondersteund in zijn studie als scheikundige waardoor hij als scheikundig assistent van prof. Swarts in aanraking kwam met Adolf von Bayer. Deze laatste hield zich vooral bezig met het ontwerpen van kunstharsen. In 1889 verhuisde Baekeland naar de V.S. vooral vanwege zijn onderzoek naar fotografische ontwikkelingstechnieken. Het geld dat hij daarmee verdiende, investeerde hij in het opzetten van een eigen laboratorium waar in 1917 bakeliet werd “geboren”. Een vinding die de wereld zou veroveren en een plaats in de geschiedenis zou opleveren, naast een fortuin.
De toepassingen ervan bleken legio. Op het gebied van ontspanning (fotografie, de beroemde Brownie), kantoor (inktpotten, bureaulampen, kaartenbakken, telefoonklappers etc) zijn honderden voorwerpen vrijwel gemeengoed geworden. Maar ook in de rookindustrie, (asbakken, sigaretten- en sigarenhouders en dozen zijn talloze voorwerpen vervaardigd uit bakeliet, vaak voorzien van firmanaam en al.
Met name vond het produkt zijn weg in de radioindustrie: heden ten dage zijn er weinigen die geen herinnering hebben aan de oude bakelieten radio van zijn of haar (groot-)ouders. Beroemd zijn de grote ronde luidsprekerschalen van Philips die zelf een eigen bakelietfabriek had onder de naam “Philite”.
En zo kunnen we doorgaan. Op het gebied van huisvlijt, eten en drinken, lichaamsverzorging en binnen de elektrische produkten is bakeliet lange tijd dé basis geweest voor de vormgeving.

 

Plastic
In 1907 vond Leo Hendrik Baekeland, een Belgische chemicus die New York werkzaam was, de eerste volledig synthetische kunststof uit.

[product-catalogue id='1']